Beynəlxalq əməkdaşlıq

Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Nəqliyyat Forumu, Beynəlxalq Avtomobil Nəqliyyatı İttifaqı, BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Nəqliyyat Əlaqələndirmə Müşavirəsi kimi beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində avtomobil nəqliyyatı sahəsində əməkdaşlıq edir.

Azərbaycan Respublikası avtomobil nəqliyyatı ilə əlaqəli aşağıdakı beynəlxalq Konvensiya, Saziş və Müqavilələrə qoşulmuşdur:

 • “BYD Kitabçası tətbiq edilməklə beynəlxalq yük daşımaları haqqında” 14 noyabr 1975-ci il tarixli gömrük Konvensiyası;
 • “Beynəlxalq avtomagistrallar haqqında” 15 noyabr 1975-ci il tarixli Avropa Sazişi;
 • “Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri heyətinin işinə dair” 1 iyul 1970-ci il tarixli Avropa Sazişi;
 • “Yol hərəkəti haqqında” 8 noyabr 1968-ci il tarixli Konvensiya;
 • "Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması haqqında" 1982-ci il 21 oktyabr tarixli Beynəlxalq Konvensiya;
 • "Tezkorlanan qida məhsullarının beynəlxalq daşınması və bu daşımalar üçün istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitələri haqqında (TDS)" 1970-ci il 1 sentyabr tarixli Saziş;
 • "Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi haqqında" 1956-cı il 19 may tarixli Konvensiya (CMR);
 • 1956-cı il 18 may tarixli "Yol nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya məqsədi ilə müvəqqəti idxalının Gömrük Konvensiyası";
 • "Təhlükəli yüklərin quru yollar ilə beynəlxalq daşımaları haqqında" 1957-ci il 30 sentyabr tarixli Avropa Sazişi (DOPOQ);
 • 1972-ci il 2 dekabr tarixli «Konteynerlərə aid Gömrük Konvensiyası»;
 • "Təkərli nəqliyyat vasitələri, təkərli nəqliyyat vasitələrində quraşdırılan və ya istifadə olunan avadanlıq və hissələr üçün vahid texniki qaydaların və bu qaydalar əsasında verilən razılıqların qarşılıqlı şəkildə tanınma şərtlərinin qəbul edilməsi haqqında" 1958-ci il 20 mart tarixli Müqavilə;
 • "Təkərli nəqliyyat vasitələri, təkərli nəqliyyat vasitələrində quraşdırılan və ya istifadə olunan avadanlıq və hissələrə dair qlobal texniki qaydaların müəyyənləşdirilməsi haqqında" 1998-ci il 25 iyun tarixli Müqavilə.

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə digər dövlətlərin Hökumətləri arasında beynəlxalq avtomobil daşımaları ilə bağlı aşağıdakı Sazişlər imzalanmışdır:

 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Belarus Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqəsi haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında avtomobil daşımaları haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq kombinə edilmiş yük daşımaları haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası hökuməti və Gürcüstan Respublikası hökuməti arasında Beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Gürcüstan Hökuməti arasında sərnişin avtomobil nəqliyyatının inkişafı haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Bolqarıstan Respublikası Hökuməti arasında sərnişin və yüklərin beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Bolqarıstan Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq kombinə edilmiş yük daşımaları haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Rumıniya Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqəsi haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqəsi haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Latviya Respublikası Hökuməti arasında "Beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında" Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İran İslam Respublikası Hökuməti arasında "Beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında" Saziş;
 • Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi ilə Avstriya Respublikasının Nəqliyyat, Yeniləşmə və Texnologiyalar Nazirliyi arasında beynəlxalq yük daşımaları haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Niderland Krallığının Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Yunanıstan Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Tacikistan Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İordaniya Haşimilər Krallığı Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İsveçrə Federal Şurası arasında beynəlxalq avtomobil sərnişin və yük daşımaları haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Litva Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq kombinə edilmiş daşımalara dair Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Sloveniya Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Sloveniya Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil kombinə edilmiş yük daşımaları haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Monteneqro Hökuməti arasında beynəlxalq kombinə edilmiş daşımalar haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Polşa Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında Saziş;
 • Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil sərnişin və yük daşımaları haqqında Saziş.

Hazırda Bosniya-Herseqovina, Macarıstan, Estoniya, Makedoniya, Litva, Qırğızıstan, Çin Xalq Respublikası, Hindistan, Pakistan və s. ölkələr ilə hazırlanmış beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında Saziş layihələri müvafiq prosedurları keçməkdədir.

"İcazə" blanklarının mübadiləsi və avtodaşıyıcılara verilməsi prinsipləri Azərbaycan Respublikası Hökumətinin xarici ölkələrin Hökumətləri ilə imzaladığı beynəlxalq ikitərəfli Sazişlərin tələblərinə uyğun olaraq, bu sahədə Qarışıq Komissiyaların Protokollarına əsasən müəyyən olunur.

Milli avtodaşıyıcılara "İcazə" blankları qanunvericiliyin tələblərinə əsasən, daşıyıcıların tələbatına görə, nəqliyyat vasitəsinin beynəlxalq daşımalara uyğunluğu, hərəkət marşrutu, yük axını və həcmi nəzərə alınmaqla Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti tərəfindən verilir.

Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun çoxtərəfli "İcazə"ləri milli avtodaşıyıcılarımıza BNF-nin təsdiq etdiyi xüsusi Təlimatlar əsasında verilir. Bu təlimatlar Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun Fransanın Paris şəhərində yerləşən mərkəzi orqanında, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin və Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin əməkdaşlarının da iştirak etdikləri Konfranslarda müzakirə olunub təsdiqlənir.